ارتباط با ما

صفحه اصلی » ارتباط با ما
فرم ارتباط با ما
اطلاعات تماس

نشانی پالایشگاه:منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس – جاده ایواوغلی
شماره تماس: ۹-۳۲۱۳۳۹۰-۰۴۹۲
شماره نمابر: ۳۲۱۳۳۹۱-۰۴۹۲
پست الکترونیکی: info@tabrizpetroleum.com
پست الکترونیکی مدیرعامل: shahriar@tabrizpetroleum.com

 

موقعیت پالایشگاه در نقشه